Reflect United

Reflect United döptes efter engelskans reflect som i reflektera. Det är vår interna utbildningsplattform där vi stärker våra ungdomsspelare i olika workshop-baserade utmanande värderingsövningar. Under 2020 startade vi Reflect United inspirerat av vårt integrationsarbete Ronjabollen.

Med Reflect United vill Eskilstuna United DFF erbjuda våra interna fotbollsspelare ett diskussionsforum utanför fotbollsplanen. Under dessa tillfällen finns det utrymme för att diskutera ämnen som inte alltid dyker upp naturligt i samband med träningar, matcher, i skolan eller hemma. Ämnen som behandlas är prestationsångest, krav, religion, kärlek, barnkonventionen, etcetera.

Målet med dessa träffar är att stärka tjejernas självkänsla, självförtroende och tron på sin egen förmåga. Med Reflect United vill vi rusta upp våra interna fotbollsspelare inför kommande utmaningar i livet och vara en bidragande faktor i deras personliga utveckling. Vi vill bevara tjejernas engagemang för fotbollen samtidigt som vi diskuterar viktiga, komplicerade och ibland helt nya ämnen för tjejerna. Vi utbildar framtidens ledare och vi startar i våra egna ungdomsled.

Vaila Barsley #15
2021 ser jag fram emot att ha supportarna tillbaka på Tunavallen och förbättra förra årets resultat.
Se hela truppen