Uniteds jämställdhetsplan

Vi har under 2019-2020 arbetat tillsammans med Eskilstuna kommuns jämställdhetsberedning kring hur elitidrottsföreningar skapar strukturer för en mer jämställd förening och i förlängningen en mer jämställd kommun.