Barn och ungdom

Eskilstuna Uniteds barn- och ungdomslag är en viktig och central del av klubben. Fotbollsspelare från våra akademilag håller i fotbollsskolor för yngre tjejer. Barn- och ungdomslagen leds av utbildade tränare och ledare. Klubben ger alla ledare chansen att gå ledar- och tränarutbildningar och vi ser gärna att våra egna spelare också ges möjlighet att bli ledare. Vi arbetar ständigt med att kunna förse våra spelare med alla förutsättningar tjejerna behöver för att ha kul och samtidigt få möjligheten att komma långt med sin fotboll.

Eskilstuna United arbetar med 11 flick- och ungdomslag samt tre olika råd där tränare och föräldrar har möjligheten att påverka, utveckla och hjälpa till i klubben. 

Trygghetsråd

Arbetsgruppen verkar för att skapa en trygg och säker miljö för spelare, ledare, föräldrar och övriga engagerade inom Eskilstuna United.

Föräldraråd

Arbetsgruppen ansvarar för planering och genomförande av evenemang och andra klubbaktiviteter som innefattar ungdomsfotbollen enligt fastställd verksamhetsplan. 

Övriga frågor som gruppen hanterar är utbildning, incidenter, intäktsaktiviteter m.m. 

Sportråd

Att i samråd utveckla och säkerställa en sportslig kvalitet i verksamheten i linje med Eskilstuna Uniteds verksamhetsplan. 

Inför kommande verksamhetsår föreslår och fastställer arbetsgruppen en plan för genomförande av gränsöverskridande frågor mellan lagen, såsom turneringar, spelarrotation, träningsupplägg, utbildning m.m.

Mer om vår barn- och ungdomsverksamhet hittar du på eskilstunaunited.sportadmin.se