Hjärta

Hjärta United startade 2017 när A-lagsspelarna Emelie Lundberg och Vaila Barsley såg en möjlighet att vid sidan av sina fotbollskarriärer ge tillbaka till samhället och vara en medmänsklig resurs på service- och seniorboenden i Eskilstuna kommun.

Ur detta skapades Hjärta United som blivit vår samhällsansvarsplattform där vi nå ut till människor som löper stor risk att hamna i utanförskap. Vi arbetar i dag med 8 av FNs 17 av globala mål för en mer hållbar kommun och värld. När alla våra verksamheter är igång samtidigt stöttar vi över 100 personer i veckan.

Backa jämställdhet
JAG2030 – Vårt upprop för jämställdhet
Låt oss berätta mer