Hjärta

Hjärta United startade 2017 när A-lagsspelarna Emelie Lundberg och Vaila Barsley såg en möjlighet att vid sidan av sina fotbollskarriärer ge tillbaka till samhället och vara en medmänsklig resurs på service- och seniorboenden i Eskilstuna kommun.

Så skapades Hjärta United och det har blivit vår samhällsansvars-plattform där vi når ut till människor som löper stor risk att hamna i utanförskap. Vi arbetar med hela 8 av FNs 17 av globala mål (Mål #1, #3, #4, #5, #8, #10, #16 & #17) för en mer hållbar kommun och värld. När alla våra verksamheter är igång samtidigt stöttar vi över 100 personer i veckan.