Girls United

Med fotboll som verktyg och genom värderingsövningar skapar vi trygga arenor för tjejer mellan 8-15 år i socio-ekonomiskt utsatta områden i Eskilstuna. Det är Girls United.

Girls United våren 2023 i Årbyskolan.

Genom åren har vi varit på Årbyskolan, Ärstaskolan, Lagersbergsskolan och Skjulstaskolan i Eskilstuna.

Girls United-deltagarna och ledarna på årets avslutningsträff på Sundbyholms Travskola 2021.

Girls United vill att fler tjejer ska få möjligheten att vara fysiskt aktiva på fritiden, få en meningsfull fritid och förhoppningsvis hitta en idrottsförening som passar dem. Syftet med Girls United är att öka delaktighet för tjejer som lever långt ifrån idrottsrörelsen. Det som skiljer Girls United från andra organisationer och verksamheter är arbetet med värderingsövningar under träningarna.

Värderingsövningarna är speciellt framtagna för att lyfta ämnen som bland annat jämställdhet, integration och makt bland barn och ungdomar. Genom värderingsövningar ger Girls United utrymme för att reflektera kring ämnen och värderingar som vanligtvis krockar vid integration i samhället. Vi vill hjälpa till och fungera som en bro så att barn och ungdomar lättare ska inkluderas mer i samhället.

Centralt i Girls United är lärlingstrappan. Lärlingstrappan innefattar tre färgkoder på tröjor som barnen, lärlingar och ledare får bära under passen. Deltagarna bär vita tröjor, lärlingarna ljusblåa tröjor och ledarnas tröjor är mörkblå.

Lärlingar är barn som har deltagit i en omgång av Girls United och som är under utbildning mot att bli ledare för sin egen Girls United-grupp. Lärlingarna får gå bredvid våra erfarna ledare och på så sätt får de en ledarskapsutbildning av oss.

Tre av våra ledare Agnes, Alva och Nathalie

Girls Uniteds samarbete med skolorna är en viktig del av arbetet. Tack vare skolorna kan vi få kontakt med och erbjuda fler deltagare möjligheten att vara med på Girls United. Vi gör det så lätt som möjligt för tjejerna genom att anpassa oss så gott vi kan efter deras schema. Vi får låna skolornas idrottshallar, startar Girls United direkt efter skolan och bjuder på mellis så att deltagarna behöver göra så lite som möjligt för att kunna vara med.