Jag2030

JAG2030 är ett upprop för att öka jämställdheten i Eskilstuna, Sörmland och utanför. Idag är inte Eskilstuna, Sörmland eller Sverige jämställt. Det är varken jämställt inom fotbollen eller näringslivet. Inom fotbollen är det idag generellt inte möjligt för en spelare i damallsvenskan att leva på att spela fotboll. För herrarna ser det annorlunda ut, där har alla möjlighet att leva på sitt fotbollsspel.

Logotyp för JAG2030.

Vi har visioner för framtiden

Eskilstuna United är en stolt damfotbollsförening och vi vill bygga en organisation för framtiden, där våra spelare kan leva på sin lön och våra ungdomar ser fotboll som ett framtida yrke. Vår ungdomsverksamhet ska blomstra och vi ska vara etablerade på övre halvan i damallsvenskan och vi vill blicka ut i Europa. För att ha den organisationen som krävs behöver vi öka våra intäkter. Vi måste tänka nytt och större. Den fråga som vi känner att vi har gemensam med våra företagspartner, fans och medlemmar är just jämställdhetsfrågan.

Det är vi som jobbar i en damfotbollsförening med damfotboll som upplever orättvisorna. Men vi har också lösningarna. Vi i Eskilstuna United har en stark position inom hållbarhet och socialt engagemang i och med vårt arbete i Hjärta United. Jämställdhet är ett av FN:s globala mål som ska vara uppnådda år 2030. I dag arbetar vi i Eskilstuna United med sju av de 17 målen, till stor del genom Hjärta United. 

Vi har förebilderna och talespersonerna, i våra spelare och ledare och är trovärdiga i den här frågan. Med Eskilstuna Uniteds starka varumärke, kan vi hjälpa företagare att också ta position i jämställdhetsfrågan, så att de kan få bättre lönsamhet, lättare att rekrytera och behålla medarbetare, ett starkare varumärke och ökad intern stolthet.

Det är vi i Eskilstuna United som är initiativtagare till JAG2030. Vi är språngbrädan och acceleratorn som ska inspirera till en långsiktig förbättring av jämställdheten oavsett verksamhet eller bransch. Vi är övertygade om att det går att få ett jämställt samhälle, men vi vet också att det kommer att krävas ett hårt arbete från alla. Och alla kan bidra. Det är det JAG2030 handlar om: att alla kan vara med utifrån sina möjligheter och utifrån sina erfarenheter och kunskaper. Alla har vi vår story om hur just jag är med och bidrar till att vi 2030 har ett jämställt samhälle.

Detta ska vi i Eskilstuna United göra

Varje förening med tjejlag i Sörmland erbjuds en spelare i United som ambassadör. Spelarna i Uniteds A-lag besöker föreningarnas träningar och matcher, samt ger av sin kunskap och inspiration till de föreningarna.

  • Eskilstuna United blir en katalysator för att driva på fotbollsutvecklingen för tjejer i Sörmland.
  • Ledarna till tjejlag i Sörmland bjuds in till ledarträffar hos United för att få kunskap och inspiration.
  • En gång per år bjuder vi in alla fotbollsspelande tjejer i Sörmland till en A-lagsmatch på Tunavallen. JAG2030-matchen – Fotbollssveriges största manifestation för jämställdhet!
  • Hjärta United tar Girls United ut i regionen. Girls United värdegrundsarbete erbjuds alla fotbollsföreningar med tjejverksamhet i hela regionen med fokus på utsatta områden.
  • Vi kommer bjuda in alla som deltagit i Girls United till JAG2030-matchen på Tunavallen.
  • Vi inom Eskilstuna United kommer ta fram vårt personliga bidrag för hur var och en av oss ska bidra till att Sörmland blir jämställt år 2030. Det gäller alla, från spelare till ledare och styrelse.
  • Eskilstuna United blir en katalysator för att driva på jämställdhetsutvecklingen för näringslivet i Sörmland. Vi kommer anordna nätverksträffar med jämställdhetstema, där alla närvarande kan ta del av fakta och inspiration från experter på området.
  • Vi driver ett aktivt erfarenhetsutbyte md våra sponsorföretag som själva får beskriva sina utmaningar och strategier.
  • Vi kommer bjuda in till en årlig konferens om jämställdhet.
  • Vi kommer påvisa utmaningarna i samhället och driva debatt.
Säsongskort 2022
Köp här