Jag2030

JAG2030 är ett upprop för att öka jämställdheten i Eskilstuna, Sörmland och utanför. Idag är inte Eskilstuna, Sörmland eller Sverige jämställt. Det är varken jämställt inom fotbollen eller näringslivet. Inom fotbollen är det idag generellt inte möjligt för en spelare i damallsvenskan att leva på att spela fotboll. För herrarna ser det annorlunda ut, där har alla möjlighet att leva på sitt fotbollsspel.

Logotyp för JAG2030.

Vi har visioner för framtiden

Eskilstuna United är en stolt damfotbollsförening och vi vill bygga en organisation för framtiden, där våra spelare kan leva på sin lön och våra ungdomar ser fotboll som ett framtida yrke. Vår ungdomsverksamhet ska blomstra och vi ska vara etablerade på övre halvan i damallsvenskan. För att ha den organisationen som krävs behöver vi öka våra intäkter. Vi måste tänka nytt och större. Den fråga som vi känner att vi har gemensam med våra företagspartner, fans och medlemmar är just jämställdhetsfrågan.

Vi har lösningarna

Det är vi som jobbar i en damfotbollsförening med damfotboll som upplever orättvisorna. Men vi har också lösningarna. Vi i Eskilstuna United har en stark position inom hållbarhet och socialt engagemang i och med vårt arbete i Hjärta United. Jämställdhet är ett av FN:s globala mål som ska vara uppnådda år 2030. I dag arbetar vi i Eskilstuna United med sju av de 17 målen, till stor del genom Hjärta United. 

Vi har förebilderna och talespersonerna, i våra spelare och ledare och är trovärdiga i den här frågan. Med Eskilstuna Uniteds starka varumärke, kan vi hjälpa företagare att också ta position i jämställdhetsfrågan, så att de kan få bättre lönsamhet, lättare att rekrytera och behålla medarbetare, ett starkare varumärke och ökad intern stolthet.

Vi är initiativtagare

Det är vi i Eskilstuna United som är initiativtagare till JAG2030. Vi är språngbrädan och acceleratorn som ska inspirera till en långsiktig förbättring av jämställdheten oavsett verksamhet eller bransch. Vi är övertygade om att det går att få ett jämställt samhälle, men vi vet också att det kommer att krävas ett hårt arbete från alla. Och alla kan bidra. Det är det JAG2030 handlar om: att alla kan vara med utifrån sina möjligheter och utifrån sina erfarenheter och kunskaper. Alla har vi vår story om hur just jag är med och bidrar till att vi 2030 har ett jämställt samhälle.

Detta ska vi i Eskilstuna United göra

Nedan är en lista på saker vi vill göra för att stärka unga tjejer, öka jämställdheten och bidra till ökad kunskap.

 • En gång per år bjuder vi in till JAG2030-matchen – en manifestation för jämställdhet!
 • Alla fotbollsspelande tjejer i Sörmland bjuds in till JAG2030-matchen.
 • Alla som deltagit i Girls United bjuds in till JAG2030-matchen.
 • Ledarna till tjejlag i Sörmland bjuds in till ledarträff hos United för att få kunskap och inspiration.
 • Vi tar Girls United ut i regionen och erbjuder vårt värdegrundsarbete till alla fotbollsföreningar med tjejverksamhet i hela regionen med fokus på utsatta områden.
 • Vi inom Eskilstuna United kommer ta fram vårt personliga bidrag för hur var och en av oss ska bidra till att Sörmland blir jämställt år 2030. Det gäller alla, från spelare till ledare och styrelse.
 • Vi anordnar nätverksträffar med jämställdhetstema, där alla närvarande kan ta del av fakta och inspiration från experter på området.
 • Vi driver ett aktivt erfarenhetsutbyte med våra sponsorföretag som själva får beskriva sina utmaningar och strategier.
 • Vi bjuder in till et årligt hållbarhetsseminarium med fokus jämställdhet.
 • Tillsammans med styrgruppen som består av våra största sponsorer i den så kallade Startelvan påvisar vi utmaningarna i samhället och driver debatt.
 • Varje förening med tjejlag i Sörmland erbjuds en spelare i United som ambassadör. Spelarna i Uniteds A-lag besöker föreningarnas träningar och matcher, samt ger av sin kunskap och inspiration till de föreningarna.