Rekarne Girls Cup

Nu är anmälan öppen till höstens fotbollsturnering.

Rekarne Girls Cup arrangeras en helg i slutet på oktober i Eskilstuna.

Flicklag från hela Sverige är välkomna att delta. 

Följande åldersklasser gäller för 2022 års upplaga:

  • Flickor 12 (födda 2010)
  • Flickor 13 (födda 2009)
  • Flickor 14 (födda 2008)
  • Flickor 15 (födda 2007)

Samtliga matcher spelas på konstgräs.

Vi erbjuder boende på hotell eller i stugby.
För lokala lag erbjuder vi matpaket.
Samtliga lag spelar alla tre dagar.
Slutspel gäller i klasserna F13, F14, F15. I åldersklassen F12 gäller endast matcher utan resultat och tabeller. 

Rekarne Girls Cup ska verka för Fair Play och Människors-Lika-Värde. Turneringen ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen.

Anmäl ert lag här