Ronjabollen

Ronjabollen är vårt integrationsarbete som vi hittills har drivit på Årbyskolan, Ärstaskolan, Lagersbergsskolan och Skjulstaskolan i Eskilstuna. Genom fotboll som verktyg och genom värderingsövningar skapar vi trygga arenor för tjejer mellan 8-15 år i socio-ekonimskt utsatta områden i Eskilstuna.

Varför har alla deltagare olika färgkoder på t-shirten inom Ronjabollen? Det är vår s.k läringlinstrappan inom Ronjabollen. Sabira, en av våra deltagare som nu har tagit klivet upp till att bli lärling(turkos färg på t-shirten)för att inom kort ta på sig ledartröjoan (blå färg på t-shirten). Deltagarna har vit-shirt.

Ronjabollen vill att fler tjejer ska få möjligheten att vara fysiskt aktiva på fritiden, få en meningsfull fritid och förhoppningsvis hitta en idrottsförening som passar dem. Syftet med Ronjabollen är att öka delaktighet för tjejer som lever långt ifrån idrottsrörelsen. Det som skiljer Ronjabollen från andra organisationer och verksamheter är arbetet med värderingsövningar under träningarna. Värderingsövningarna är speciellt framtagna för att lyfta ämnen som bland annat, jämställdhet och makt bland barn och ungdomar.

Våra Ronjaledare är alla aktiva fotbollsspelare från vårat F19/ Akademilag.

Genom värderingsövningar ger Ronjabollens pass utrymme för att reflektera kring ämnen och värderingar som vanligtvis krockar vid integration i samhället. Vi vill hjälpa till och fungera som en bro så att barn och ungdomar lättare ska inkluderas mer i samhället.

Ett viktigt inslag i metodverktyget inom Ronjabollen är våra informationsträff med alla mellanstadielärare och kuratorer på de skolorna som vi bedriver Ronjabollen (bilden är tagen från Årbyskolan)

https://www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2019/11/eskilstuna/

Felicia Rogic #16
Jag ser fram emot att få ta revansch i år. Jag vill visa att vi kan bättre än förra året!
Se hela truppen