Ronjabollen

Ronjabollen är vårt integrationsarbete som vi hittills har drivit på Årbyskolan, Ärstaskolan, Lagersbergsskolan och Skjulstaskolan i Eskilstuna. Med fotboll som verktyg och genom värderingsövningar skapar vi trygga arenor för tjejer mellan 8-15 år i socio-ekonimskt utsatta områden i Eskilstuna.

På Ronjabollen arbetar vi med färgkodade t-shirts som används i vår läringlinstrappa. Till vänster på bilden ovan står Sabira och Patience, två av våra deltagare som nu har tagit klivet upp till att bli lärlingar med turkosa tröjor. Tanken är att lärlingarna inom kort ska kunna ta steget och bli ledare med mörkblåa tröjor. Deltagarna har vita tröjor.

Våra Ronjaledare är alla aktiva fotbollsspelare från vårat F19 akademilag.

Ronjabollen vill att fler tjejer ska få möjligheten att vara fysiskt aktiva på fritiden, få en meningsfull fritid och förhoppningsvis hitta en idrottsförening som passar dem. Syftet med Ronjabollen är att öka delaktighet för tjejer som lever långt ifrån idrottsrörelsen. Det som skiljer Ronjabollen från andra organisationer och verksamheter är arbetet med värderingsövningar under träningarna. Värderingsövningarna är speciellt framtagna för att lyfta ämnen som bland annat jämställdhet, integration och makt bland barn och ungdomar. Genom värderingsövningar ger Ronjabollens pass utrymme för att reflektera kring ämnen och värderingar som vanligtvis krockar vid integration i samhället. Vi vill hjälpa till och fungera som en bro så att barn och ungdomar lättare ska inkluderas mer i samhället.

Ronjabollens samarbete med skolorna är en extremt viktig del av arbetet. Tack vare skolorna kan vi få kontakt med och erbjuda fler deltagare möjligheten att vara med på Ronjabollen. Vi gör det så lätt som möjligt för tjejerna genom att anpassa oss så gott vi kan efter deras schema. Vi får låna skolornas idrottshallar, startar Ronjabollen direkt efter skolan och bjuder på mellis så att deltagarna behöver göra så lite som möjligt för att kunna vara med.

Ett viktigt inslag i metodverktyget inom Ronjabollen är våra informationsträff med alla mellanstadielärare och kuratorer på de skolorna som vi bedriver Ronjabollen (bilden är tagen från Årbyskolan)

https://www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2019/11/eskilstuna/