2002-klubben

Eskilstuna United välkomnar alla företag i Eskilstuna med omnejd att ansluta sig till 2002-klubben.
2002-klubben syftar till att stärka Eskilstuna Uniteds närvaro i näringslivet i och runtom Eskilstuna. 
2002-klubben drivs i samarbete med Sponsorkonsulterna och innebär att varje företag betalar 2002kr för att stötta klubbens arbete.
Summan 2002kr är sammankopplad till det år Eskilstuna United bildades.

Tack för att ni stöttar Eskilstuna United DFF!