2000 barn och unga mötte United under sommarlovet

Under sommarlovet arrangerade Eskilstuna United flertalet aktiviteter för att skapa ett meningsfullt och härligt sommarlov för barn och unga i Eskilstuna.

Årby, Skiftinge och Råbergstorp är några av Eskilstunas särskilt utsatta områden och också platser där Eskilstuna United under sommaren har arrangerat sommarlovsaktiviteter. För många boende i dessa områden kantas inte sommarlovet av en semesterresa med hela familjen utan det är aktiviteter i närområdet som kan ge det lilla extra i vardagen.

I år hade vi utöver sommarlovsfotboll och sommarfrukost 52 st (!) feriepraktikanter som tillsammans skapade aktiviteter utomhus för barnen i Årby och Råbergstorp. De olika aktiviteterna möjliggjordes genom ekonomiskt stöd från Eskilstuna Kommun .

Efter att aktiviteterna har utvärderats och summerats kan vi konstatera att 2000 personer har mött Eskilstuna United genom någon av våra sommarlovsaktiviteter. Därtill har 80 personer fått sommarjobb via Eskilstuna United, helt magiska siffror!

”Eskilstuna United vet att fysisk aktivitet gör skillnad och vi vet att fotbollen är en samhällskraft som kan påverka både individen och samhället. Vi har under sommaren fått dela så mycket glädje och framförallt bidragit till att skapa trygga miljöer för barn och unga som bor i de mest utsatta områdena i Eskilstuna. I år har vi kunnat växla upp tack vare Eskilstuna kommun. Det har gjort att vi har kunnat bidra till att barn och ungdomar i dessa utsatta områden får en möjlighet till ett aktivt och meningsfullt sommarlov. Jag vill rikta ett extra stort tack till Eskilstuna Kommun som har stöttat oss i genomförandet av samtliga aktiviteter”, säger Sandi Haddad Sharro verksamhetsansvarig sommarlovsaktiviteterna, Girls United och Work United.

Foto: Jim Ahlerup

Dela