Styrgruppen för JAG2030 ska öka jämställdheten

Från vänster, Riki Simic (United), Henrik Roos (Columbird), Johanna Tömmervik (Sparbanken Rekarne), Matilda Lennmark (Eskilstuna kommun), Anna Giotas Sandquist (Eskilstuna kommun), Åsa Kalméren (United), Ulf Johansson (Maison Forte), Eva Karlsson (Stiftelsen Maria Pihls Minne), Sandi Sharro Haddad (United), Fredrik Malmberg (Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö). Ej med på bild Conny Dahlqvist (RF SISU) & Emre Gürler (United). Hela styrgruppen tackar Sundbyholms Gästhamn för den underbara lunchen!

12 personer träffades på fredagen på Tunavallen i Eskilstuna för att tillsammans driva på utvecklingen till ett jämställt samhälle.

”Vi är så glada att vara med i det viktiga arbete som United bedriver med JAG2030. Med styrgruppen för JAG2030 tar vi ett stort steg i rätt riktning, för ett mer hållbart samhälle”, säger Johanna Tömmervik, Chef marknad & kommunikation vid Sparbanken Rekarne.

Inför årets säsong startade Eskilstuna United uppropet JAG2030 för ökad jämställdhet.

” – I dag är det varken jämställt inom fotbollen, näringslivet eller samhället i stort. Det vill föreningen ändra på tillsammans med våra samarbetspartner”, säger Riki Simic, klubbchef i Eskilstuna United.

Den nya styrgruppen för JAG2030, som består av sponsorer och personer med intresse och kunskap i jämställdhetsfrågan, ska bidra med strategier och mål men även jobba med konkreta insatser som till exempel få fler tjejer att spela fotboll och fler kvinnor i ledande positioner in om Sörmlands näringsliv.

Det var första gången styrgruppen träffades och dagens möte ägnades åt nulägesbeskrivningar där varje deltagare berättade hur läget med jämställdheten ser ut där de befinner sig.

Nästa steg är att staka ut vägen framåt.

” – Styrgruppen JAG2030 ska se till att vi tillsammans ökar takten i jämställdhetsarbetet, inom respektive företag i föreningen och vi ska påverka hela samhället till att bli mer jämställt ” , säger Riki Simic.

Styrgruppen ska årligen ta fram gemensamma mål som sedan ska följas upp i en årlig hållbarhetsrapport som tas fram med stöd av samarbetspartner i Startelvan.

Med på mötet förutom Eskilstuna United var representanter från Eskilstuna kommun, RF-SISU, Maria Pihls Stiftelse, Columbird, Sparbanken Rekarne, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö och Maison Forte.

Kontakt:

Riki Simic,

riki@eskilstunaunited.se

070-217 10 11

Dela