SVT reportage om Work United

Vi vill börja med att tacka vår partner i Eskilstuna kommun, d.v.s arbetsmarknad & vuxenutbildningsförvaltningen för det goda samarbete vi har inom ramen av vårat arbetsmarknadsprojekt WORK UNITED.

24 personer utmatchade till jobb under senaste 1 1/2 åren i Work United. Vi vill poängtera att matchningarna ut till jobb fortsatte även under ett svårt och tufft Coronaår som 2020, där vi såg flera nyckelbranscher helt och hållet stanna av.

De främsta hjältarna inom WORK UNITED är självklart vårat stora affärsnätverk och de företag som har tagit ett stort samhällsansvar i detta.

Följande företag förtjänar ett extra stort tack och vi ser fram emot att matcha ut och kompetensförsörja er ännu mer i framtiden:

– Victoria Park
– Elite Stadshollet I Eskilstuna
– Bowler Reklam AB
– KAKA & NABO Café
– Mc Donalds i Eskilstuna
– Comfort Hotel I Eskilstuna

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/fotbollsklubben-bedriver-jobbmatchning-

en-glidtackling-mot-arbetslosheten

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/uniteds-jobbmatchning-gav-shamam-hamid-jobb

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/vikariatet-ett-steg-pa-vag-mot-drommen-for-lava-kiki

Dela