Pressmedelande: Fler får nu chans till Jobb genom United

Från vänster, Emre Gürler hållbarhetshetsansvarig United , Riki Simic Klubbchef United, Magnus Gustafsson förvaltningschef, Lina Bertilsson Ordförande United. Foto: Krister Rubensson, Eskilstuna Kuriren.

Eskilstuna United och Eskilstuna kommun förlänger det så kallade IOP-överenskommelsen Work United, (idéburet offentligt partnerskap). – Det betyder att vi kan fortsätta stötta vårt affärsnätverk med nya kompetenser genom Work United, säger Emre Gürler, hållbarhetsansvarig på Eskilstuna United. 

Syftet med IOP-överenskommelsen Work United är att fotbollsföreningen och kommunen tillsammans ska bidra till att minska arbetslösheten och människors utanförskap och öka integrationen. Eskilstuna United bidrar med att matcha personer som står långt ifrån arbetsmarknaden med kompetensbehovet hos företag i sitt affärsnätverk genom Work United. 

– Eskilstuna har en utsatt position med hög arbetslöshet och med ett utanförskap som följer därav. Att det finns föreningar som visar vilja och förmåga att vara en positiv kraft i att vända trenden och tar ett stort samhällsansvar, är Eskilstuna kommun mycket glada för, säger Magnus Gustafsson, förvaltningschef på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. 

Vad betyder den här överenskommelsen för kommunen? 

– Tack vare samarbetet med Eskilstuna United har hittills 30 personer fått jobb och en möjlighet att försörja sig själva. Mot bakgrund av de tuffa förutsättningarna som pandemin har medfört är det ett mycket bra resultat och vi ser fram mot att utveckla vårt samarbete för att tillsammans kunna stödja än fler personer ut i arbete, säger Magnus Gustafsson.

Varför ska en fotbollsklubb jobba med arbetsmarknadsåtgärder? 

– Eskilstuna United vill vara en aktiv del i den stad vi verkar i. Om fler kommer i arbete och det går bra för staden är det bra även för oss som fotbollsförening, säger Lina Bertilsson, ordförande i Eskilstuna United. 

Vad kan Eskilstuna United bidra med?

– Vi vill vara en positiv kraft i samhället och en förebild genom att bidra till stadens utveckling. Vi har ett stort affärsnätverk som vi har väldigt bra relationer med och kan vi hjälpa dem, samtidigt som vi bidrar till att en individ kommer vidare i sitt liv genom en praktikplats eller anställning, är det något vi vill göra, säger Lina Bertilsson.

Vill du veta mer kontakta:

Emre Gürler, Eskilstuna United

emre@eskilstunaunited.se

073-971 47 04

Magnus Gustafsson, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun,

magnus.gustafsson3@eskilstuna.se

073-950 60 78

Dela