Eskilstuna United vidtar åtgärder efter inkilning

Vi har tagit händelsen på allvar och har haft samtal om den i truppen. Vi tar avstånd från fenomenet inkilning, det ska inte förekomma.

Teambuildingaktiviteter ska vara roliga för alla och alla ska känna sig trygga i laget och i vår förening. Vi har gjort vad vi kan för att säkerställa att ingen mår dåligt över det de har varit med om. Vi har lärt oss av det här. Den här typen av aktiviteter ska vara roliga för alla.

I detta har vi vidtagit flera åtgärder under dagen för att säkerställa att den här typen av aktiviteter inte ska få äga rum bland några av våra lag i framtiden.

En viktig del i att ta ansvar för processen är att först och främst möta våra spelare, ledare och personals känslor kring det inträffade och uppmärksamheten det nu fått. Vid tidpunkten för dagens träning hade samtalen med personal, tränare och spelare ännu inte ägt rum, varför vi valde att inte ha mediarepresentanter på träningen.

I efterhand är vi medvetna om att beslutet att inte bjuda in media till träningen kunde ha omprövats och med det bjudit in media för normal sportslig bevakning av vår träningen.

Senare under eftermiddagen kommer vi att presentera de konkreta åtgärder som vidtagits i arbetet med att säkerställa en sund kultur och en verksamhet där alla känner sig trygga.

Vi hänvisar till ordförande Lina Bertilssons tidigare uttalande i Eskilstunakuriren till dess att ny information finns.

Dela