United tar nya tag i värdegrundsarbetet

Under kommande veckor kommer spelare, ledare, styrelse och personal att utbildas i och arbeta med klubbens värdegrund. A-laget och akademin har påbörjat sitt arbete denna vecka.

Syfte med värdegrundsarbetet i United är att alla ska må bra av att vara i klubben. Vi vill ena spelare och ledare i den gemensamma värdegrunden och arbetet med jag2030, föra dialog kring vår kultur och att utbilda i varför vi eftersträvar en hälsosam idrottskultur. Arbetet kommer att ledas av Angelica Ling.

Angelica, berätta lite om din bakgrund? ”
”Jag har en utbildningsbakgrund som spänner över många fält : beteendemedicin, arbetslivsvetenskap, psykologi, kommunikation, ledarskap, fysioterapi, rekrytering och psykisk ohälsa. Med mig i bagaget har jag också 20 års ledarskap inom barn- och ungdomsidrott samt fyra års erfarenhet av arbete med arbetsmiljö. Jag har bland annat varit konsult åt försvarsmakten, flera olika kommuner och företag i många olika branscher såsom ekonomi, barnomsorg, industri, m.m.”

Vad ska du göra i United ?”
Jag kommer att hjälpa till att föra en dialog med spelare, ledare, personal och styrelse kring vår idrottskultur, finnas som bollplank för samt vägleda och koordinera de insatser som dyker upp längs vägen. Vid behov kommer jag bidra med förslag på rutiner och insatser som långsiktigt har en positiv effekt. Ett mål är att få med så många som möjligt engagerade i arbetet och motiverade att efterleva vår gemensamma värdegrund

”Vad är viktigast just nu?”
”Viktigast just nu är att skapa en gemensam dialog och ett mål som är motiverat för så många som möjligt i klubben.”

”Hur håller vi liv i arbetet över tid ?”
Det föreningen behöver tänka på långsiktigt är att hålla det här arbetet levande i vardagen. Det bör inte bli punktinsatser som ser bra ut på pappret utan det bör leva vidare för att skapa ett hållbart värde. Klubben och människor är i ständig förändring och där måste arbetsmiljöarbetet och arbetet med idrottskulturen få följa med och ta plats.”

Dela