Eskilstuna kommun säger upp Work United

Sedan 2019 har Eskilstuna United hjälpt kommunen att få fler i jobb genom att matcha arbetslösa med kompetensbehov hos våra sponsorföretag. I dag beslutade arbetsmarknadsnämnden att säga upp det tvååriga avtalet som tecknades inför 2022.

– Vi gick in i det här avtalet med kommunen i tron att det skulle vara mer långsiktigt. Så naturligtvis kommer det här att påverka både vårt arbete och vår ekonomi, framför allt för 2023, säger Lina Bertilsson, ordförande i Eskilstuna United.

Avtalet som har en uppsägningstid på nio månader sägs upp på grund av att Arbetsförmedlingen reformerades under 2021 och nu har ett nytt arbetssätt. Det innebär att den målgrupp som varit aktuell för Work United numera handhas av så kallade fristående aktörer, till exempel privata bemanningsföretag. Nämnden anser därför att samarbetet i det så kallade IOP-avtalet, idéburet offentligt partnerskap, mellan kommunen och Eskilstuna United inte längre är relevant.

– Vi är stolta över alla de personer vi hjälpt genom åren och jag är övertygad om att vi kommer hitta nya sätt och nya samarbeten för att hjälpa fler till jobb. Det finns ett stort intresse och en efterfrågan hos företagen i vårt sponsornätverk. Vi utvecklar hela tiden nya sätt att kanalisera vårt samhällsengagemang som är en del av vår förenings DNA, säger Lina Bertilsson.

Ett annat exempel på samhällsengagemang från oss och våra största partners i den så kallade startelvan är jämställdhetsuppropet JAG2030, där vi tillsammans vill påverka jämställdheten i företagen, fotbollen och hela samhället.

Länk till kommunens pressmeddelande.

Dela