Här är Uniteds nya styrelse

På onsdagens årsmöte deltog ett femtiotal medlemmar och andra intresserade. De fick en redogörelse av det turbulenta året 2022, höra om planerna för 2023 och så valdes en ny ordförande och styrelse.

Till ordförande på ett år valdes Anna Arnerdal, omval gjordes av Pär Eriksson och Katy Eriksson, sedan tidigare kvarstår Håkan Karlsson (ej med på bilden), Eva Karlsson och Henrik Malmlöf, nyinvald på två år blev Johan Bergqvist.

Årsmötet gav valberedningen i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att hitta ytterligare två ledamöter till styrelsen som ska bestå av åtta ledamöter plus ordförande.

Efter årsmötet fick deltagarna en presentation av huvudtränare Vaila Barlsey, spelare och andra i föreningen. Mötesordföranden Jörgen Hedberg, RF/Sisu och sekreterare Nina Lindström, Söff och Svff, fick också tillfälle att berätta om sina respektive organisationers verksamhet.

Tidigare ordföranden, Lina Bertilsson, tackades av med blommor och rungande applåder.

Tack alla som deltog, visade sort engagemang och ställde nyfikna frågor på mötet!

Främre raden: Katy Eriksson och Eva Karlsson. Bakre raden: Pär Eriksson, Anna Arnerdal, Henrik Malmlöf, Johan Bergqvist.
Foto: Jörgen Hedberg.

Dela