Girls United

Sedan 2018 har Eskilstuna United med fotbollen som verktyg arbetat med att få unga tjejer att ta mer plats i samhället, öka tilltron till sin egen förmåga och fatta sina egna beslut i livet. Projektet har gått under namnet Ronjabollen, men nu byter det namn till Girls United.

I Girls United varvas fotbollsträning med värderingsövningar. Syftet är att öka delaktigheten för tjejer som lever långt ifrån idrottsrörelsen. Just nu pågår Girls United på Årbyskolan och Lagersbergsskolan. Varje vecka träffas 70 tjejer i åldrarna 9-11 år för att leka, spela fotboll, prata om viktiga ämnen och äta mellanmål tillsammans.

”En förutsättning för att Girls Uniteds verksamhet ska fungera är de samarbeten vi har med skolorna. Dialogen med rektorer, lärare, kuratorer och föräldrar är en viktig del för att vi ska nå eleverna som är med i Girls United. Vi vill ge alla tjejer förutsättningen att kunna delta, därför anpassar vi så att Girls Uniteds träffar startar i anslutning till att skolan slutar för dagen ” säger Sandi Haddad Sharro, projektledare och ansvarig för Girls United.

Namnbytet från Ronjabollen till Girls United är en del i den integrering där Girls Uniteds verksamhet på ett tydligare sätt kopplas samman med Hjärta United och JAG 2030.

Ledarna i Girls United är tidigare deltagare i projektet. De genomgår en ledarskapsutbildning enligt en bestämd metodik där de följer en lärlingstrappa i tre steg (deltagare-lärling-ledare). Möjligheten att ge tjejerna en ledarskapsutbildning har visat sig öka såväl självförtroende som delaktighet hos tjejerna. Det utgör även en språngbräda inför framtiden.

Vi har arbetat med Girls United, tidigare Ronjabollen i fyra år och har en fungerande metodik som vi vill sprida till såväl privata som kommunala skolor. Vi vill öka takten och befinna oss på fler skolor i Sörmland, men även i andra regioner då vi ser att arbetet med Girls United gör skillnad och skapar en meningsfull fritid för unga tjejer” avslutar Sandi Haddad Sharro.Dela