Eskilstuna United gick 600 000 plus 2022

Eskilstuna United redovisar ett överskott på 600 000 kronor år 2022 och återställer det egna kapitalet till plus 50 000 kronor. – Jag vill tacka alla som bidragit till detta: supportrar, medlemmar, alla vänner till United och inte minst våra sponsorer, säger Lina Bertilsson, ordförande.

Året 2022 präglades av den svåra ekonomiska situationen där styrelsen efter hand under våren blev varse att sponsor- och publikintäkter inte skulle nå de budgeterade nivåerna samtidigt som utgifterna inte var anpassade till det faktumet. I och med att föreningen gick in i året med ett negativt eget kapital så utmanades också kraven för att spela i damallsvenskan – att erhålla den så kallade elitlicensen.

Efter ett tufft arbete under hösten med att återställa ekonomin har föreningen återställt det egna kapitalet och redovisar ett överskott för 2022 på 600 000 kronor. Sponsorintäkterna har varit extra höga 2022 och landar på cirka tio miljoner kronor. Förutom att öka intäkterna har föreningen också minskat utgifterna genom att bland annat säga upp personal och banta spelartruppen.

Detta till trots har a-laget tvångsnedflyttats till Elitettan då kraven för elitlicens innebär att ett positivt eget kapital behöver kunna uppvisas per den sista augusti, vilket föreningen inte lyckades uppnå.

– Styrelsen har satts på prov under året men vi har jobbat bra tillsammans och återställt ekonomin. Även om beskedet från elitlicensnämnden var negativt och A-laget flyttats ner till Elitettan har föreningen nu en ekonomi i balans. Vi tar med oss stor erfarenhet av det tuffa året 2022 in i framtiden, säger Lina Bertilsson, avgående ordförande.

Verksamhetsplan pekar ut fokusområden

Eskilstuna United har en betydligt lägre budget och därmed också färre resurser under 2023. Verksamhetsplanen pekar ut ett antal områden som föreningen ska fokusera på under året, vilket bland annat är ett ökat fokus på ungdomsverksamheten, hållbar organisation och ekonomi i balans.

Välkommen på årsmöte

Vi välkomnar medlemmar, sponsorer, supportrar och vänner till årsmötet. Alla är välkomna att lyssna men enbart medlemmar får rösta. Vi ses på årsmöte onsdagen den 15 mars, klockan 18.30 i Tunavallens VIP-lokal.

Dela