Många vill ha kvar Eskilstuna United  

De senaste månaderna har det visat sig att det finns väldigt många som vill att Eskilstuna United ska finnas kvar. – Vi vill tacka alla som bidragit och nu ska vi hela vägen in i mål, säger Lina Bertilsson, ordförande i Eskilstuna United.

Med hjälp av nya och gamla sponsorer, privatpersoner, andra föreningar och samarbetspartner har Eskilstuna United lyckats gå från att behöva drygt tre miljoner till att det nu återstår en miljon för att klara verksamheten i föreningen.

– Vi vill tacka alla som bidragit och är ödmjuka inför stödet vi fått. Nu ska vi se till att få in den sista miljonen också, säger Lina Bertilsson, ordförande i Eskilstuna United.

Det råder ekonomisk växtvärk i svensk elitdamfotboll
Damfotbollen i Europa är inne i en raketartad utveckling. Detsamma gäller i Sverige där vi har en stark tradition inom damfotbollen. I kombination med ett stort fokus på spelarutveckling har Sverige som fotbollsnation stora möjligheter i framtiden. Det betyder också att vi just nu har stora utmaningar i klubbarna, bland annat med att bygga upp den organisation som krävs, på central klubbnivå och på barn- och ungdomssidan, liksom i vår akademiverksamhet.

Detta skapar en ekonomisk växtvärk och precis som i alla tillväxtbranscher uppstår stora investeringsbehov. Men varje investerad krona idag kommer att ge en dramatisk utväxling imorgon. Här har vi alla i och runt svensk damelitfotboll en roll och ett ansvar: klubbar, förbund, partners och fans.

– Under flera år har vi i Eskilstuna United märkt av den ekonomiska växtvärken. I och med pandemin blev det ännu svårare att hålla uppe intäkterna och nu får vi ta ett steg tillbaka och komma igen ännu starkare. Damfotbollen är en framtidsbransch, säger Lina Bertilsson.

Så ser det ut 2023
Inför 2023 har vi en helt annan kontroll på vår budget som är minskad jämfört med de senaste årens.

– De intäkter som krävs för nästa års budget tror vi är realistiska att få in, säger Lina Bertilsson.

Möte med elitlicensnämnden
Senare i höst har vi möte med elitlicensnämnden där vi ska visa att Eskilstuna United uppfyller nämndens krav. I ett delbeslut från början av juni hade nämnden synpunkter på att vi inte uppfyller kravet på positivt eget kapital per den 31 december 2021. Vi måste nu bevisa att vi skött våra betalningar per den 31 augusti 2022 och styrelsen ska intyga att vi har ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift under år 2023.

Till nämnden ska vi bland annat lämna in ett periodiserat bokslut per den 31 augusti 2022, en prognos för helåret och en budget för 2023.

Elitlicensnämndens beslut beräknas komma i början på december.

Tidigare artiklar:

Två miljoner återstår för att rädda föreningen

Fortsatta åtgärder krävs för att rädda föreningen

Stötta Eskilstuna United – Vi behöver dig

Så hanterar vi den ekonomiska krisen

Dela