Så hanterar vi den ekonomiska situationen

Vi har en allvarlig ekonomisk situation som vi är i full gång med att hantera. Elitlicensnämnden har fattat ett delbeslut om åtgärder vi behöver göra för att säkra licensen för nästa år. Åtgärder som vi redan är i full gång med att lösa.

Den ekonomiska situationen är såklart bekymmersam men delbeslutet från elitlicensnämnden påverkar egentligen inte vår strategi i arbetet med att få ordning på ekonomin. Det arbetet är redan påbörjat. Till exempel har vi:

  • Sagt upp personal som kommer ge en besparing på ca två miljoner per år.
  • Infört köpstopp och ser över våra kostnader och utgifter.
  • Pågående diskussioner med flera aktörer som kan gå in med mer pengar.

Vi har en bra plattform med ett stort utbud av aktiviteter som ska bidra till ett bättre och mer jämställt Eskilstuna. Aktiviteter som är attraktiva för våra fantastiska partners att bli en del av. Aktiviteterna är vår väg till en mer jämställd fotboll, där alla professionella fotbollsspelare kan leva på sin lön och där unga tjejer se fotboll som ett möjligt yrke

Bakgrunden till den situation vi hamnat i kan förklaras med att vi 2018-2019 bestämde oss för ta steget från mellanlag till att närma oss toppen. Vi ville satsa och till exempel ge spelarna bättre villkor. Vi anställde till exempel spelare årsvis och inte på tio- eller elvamånaderskontrakt som många andra klubbar gör. Vi tog in en klubbchef och hade gott hopp om att knyta fler sponsorer till oss. De senaste åren har vi således jobbat hårt för att utveckla verksamheten i olika inriktningar, stärka ungdomsverksamheten och akademin, vårt varumärke och marknadsvärde och bygga en organisation för framtiden. Tyvärr har vår ekonomi inte utvecklats i samma takt, bland annat på grund av pandemin och därmed minskade intäkter. Dels har företag varit påverkade själva av pandemin och inte kunnat stödja oss som tidigare och dels har vi förlorat publikintäkter.

Med de åtgärder vi nu gör är vår ambition att vi ska klara ekonomin både på kort och lång sikt. Vår vision står fast, att Eskilstuna United DFF ska vara en av Sveriges främsta damfotbollsföreningar över tid.

Dela