Årsmöte 2022

Under onsdagskvällen samlades Eskilstuna Uniteds medlemmar för det traditionsenliga årsmötet.

Årsmötet inleddes med att Jörgen Hedberg blev vald till årsmötets ordförande och Kalle Siljebråt till mötets sekreterare. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse , årsredovisning, revisionsberättelse och ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Lina Bertilsson valdes om som ordförande på ett år.
Övriga styrelseledamöter som valdes om på ett år: Katja Seppänen, Anna Arnerdal, Pär Eriksson, Håkan Karlsson och Katy Eriksson. Eva Bam Karlsson och Henrik Malmlöf valdes in i styrelsen.

Efter avslutat årsmöte tackades Kalle Siljebråt av efter 20 år i föreningens styrelse och blomma samt gåva överlämnades från Lina Bertilsson.
Klubbchef Riki Simic och tränarna från A-laget, Elena och Fredrik avslutade kvällen med att prata om föreningens organisation och A-lagets verksamhet under 2022 .

Under onsdagskvällen samlades Eskilstuna Uniteds medlemmar för årsmöte.
Dela