Vi tar ansvar för det som hänt

Vi tar händelsen från träningslägret i Spanien i början av februari på allvar och har samtal om den i truppen kring upplevelser och känslor. Vi tar avstånd från all form av inkilning, det ska inte förekomma”, säger Lina Bertilsson.

Föreningen har ett jobb att göra framåt. Att skapa de bästa förutsättningarna för våra unga fotbollsspelare såväl som för elitlagen driver oss. Vår förväntan på oss själva är högre än det som nu har hänt.

Lagaktiviteter ska vara roliga för alla och alla ska känna sig trygga i laget och i vår förening.

– Vi lär oss av det här och kommer fortsätta att prata internt i hela föreningen om hur vi är mot varandra och hur vi skapar en sund och positiv kultur där alla känner sig trygga. Det är ett ansvar som ligger på oss i styrelse och ledning, säger ordförande Lina Bertilsson.

Värdegrunden vägleder

Vi har under många år arbetat medvetet med vår värdegrund. Den leder oss vidare i det arbete som fortsatt behöver göras i hela föreningen för att ge våra lag de bästa förutsättningarna.

Eskilstuna Uniteds värdegrund:

· Glädje och utveckling.

· Alla flickor kan och får spela fotboll.

· Proffsigt och engagerande.

· Allas lika värde, fair play.

· Ett ödmjukt förhållningssätt.

Vi känner oss trygga med värdegrunden, men är medvetna om att det måste tillämpas för att inte stanna som ord på papper. Därför har vi redan startat en rad utvecklingsinitiativ”, säger Lina Bertilsson.

Ett exempel är konceptet “Reflect United” där våra ungdomslag får arbeta med olika värderingsövningar – ett arbete som kommer fortsätta. Under 2021 startades ett trygghetsråd och det arbetet kommer nu att intensifieras.

Vi behöver arbeta både kortsiktig och långsiktigt med trygghets- och värderingsfrågor. En del saker är påbörjade sedan tidigare. Vi tar ansvar för det som har hänt och har en plan framåt, bland annat har vi:

· Kopplat in en extern resurs för fortsatt samtal och arbete i laget om värdegrund. Det arbetet inleds redan på onsdag vecka 12.

· Fortsatt utveckla vårt strukturerade arbete för att prata om hur vi är mot varandra i föreningen.

· Intensifierat vårt arbete med trygghetsrådet som aktivt jobbar för att skapa en trygg och säker miljö för spelare, ledare, föräldrar och övriga engagerade inom Eskilstuna United.

· Inlett ett samarbete med Suicide Zero där vi kommer börja med interna utbildningar under vecka 12.

Långsiktig förändring skapar vi tillsammans

Eskilstuna United hämtar kraft i att vi är en stolt damfotbollsförening som tror på alla människors lika värde. Som en positiv kraft i samhället bidrar vi till ett bättre Eskilstuna som också skapar bättre förutsättningar för våra a-lagsspelare och våra ungdomar.

Det ska vi fortsätta med. Vi har tagit initiativ till en dialog med andra elitlag för att titta övergripande på kulturfrågor inom lagidrotten. Det är tillsammans vi skapar en långsiktig förändring”, säger Lina

Dela