Work United

Work United är vårt arbetsmarknadsprojekt där vi tillsammans med våra företagssponsorer och kommunens arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning ”glidtacklar” arbetslösheten i vår kommun. Vi gör det i ett så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP. Vi kompetensförsörjer våra sponsorföretag genom att matcha långtidsarbetslösa personer med deras kompetensbehov.

” Ett jobb är så mycket mer än bara ETT JOBB. Här får jag utveckla mig själv, praktisera min svenska och samtidigt ge tillbaka till företaget & samhället ”

Citat från en person som fått arbete genom Work United.

När det kommer till komplexa samhällsutmaningar som utanförskap, integration och framförallt arbetslöshet så krävs det samarbete. Genom nära partnerskap mellan Eskilstuna United DFF (Hjärta United) och arbetsmarknads- & vuxenutbildningsförvaltningen samt Eskilstuna kommun så har United lyckats komplettera och stärka ingångar till den lokala arbetsmarknaden. Vi ”glidtacklar” arbetslösheten genom arbetsmarknadsprojektet Work United.

Shamam var en av de deltagarna som vi matchade ut till arbete hos vår värdefulla sponsor Elite Stadshotellet i Eskilstuna.

Work United bidrar till

  • Ökad anställningsbarhet tack vare kompetenstillförsel.
  • Ökade nätverk och direktkontakt med företag i Uniteds företagarnätverk.
  • Praktiskt stöd för att komma vidare till jobb och utbildning.
  • Ökad motivation och ökat självförtroende att våga ta steg mot en yrkesutbildning.
  • Förbättrad psykisk & social hälsa då Work United skapar ett större sammanhang.

Effekt för samhället i stort:

  • Fler personer till egen försörjning.
  • Fler företag får möjlighet att anställa personer och bidra till ökad integration.
  • Ökad delaktighet från företagsnätverket i det lokala samhället för att bidra till att motverka utanförskap.
Katie Fraine #13
Se hela truppen