Work United

Work United är vårt arbetsmarknadsprojekt där vi tillsammans med våra företagssponsorer och kommunens arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning glidtacklar arbetslösheten i vår kommun, i ett så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP. Vi kompetensförsörjer våra sponsorföretag genom att matchar långtidsarbetslösa personer med deras kompetensbehov.

Shamam var en av de deltagarna som vi matchade ut till arbete hos vår värdefulla sponsor Elite Stadshotellet i Eskilstuna.

När det kommer till komplexa samhällsutmaningar som utanförskap, integration och framförallt arbetslöshet så kan inte en anda aktör klara av att möta dessa utmaningar själv. Genom ett nära partnerskap mellan Eskilstuna United DFF (Hjärta United) och arbetsmarknads- & vuxenutbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun, så hittar vi nya sociala innovationer för att komplettera, stärka och utöka utbudet av stöd och ingångar till den lokala arbetsmarknaden för att ”glidtackla” arbetslösheten genom arbetsmarknadsprojektet Work United.

De socio-ekonomiska effekterna Work United tillför målgruppen vi arbetar dagligen med:

  • Fler personer till egen försörjning
  • Ökad anställningsbarhet tack vare kompetenstillförsel, ökat nätverk och direktkontakt till företag i Uniteds företagarnätverk.
  • Ökad motivation och självförtroende till att våga ta steg mot en yrkesutbildning
  • Förbättrad psykisk & social hälsa då Work United skapar ett större sammanhang och fyller personerna med mening och dessa blir därmed synliggjorda .

    Effekt för samhället i stort :
  • Fler företag får möjlighet att anställa personer från målgruppen, därmed öka till ökad in- tegration
  • Ökad delaktighet från företagsnätverket i det lokala samhället för att bidra till att motverka utanförskap
Anna Oscarsson #20
Mitt bästa fotbollsminne är när vi tog EM-guld med F19-landslaget i Israel 2015.
Se hela truppen