Work United

Work United är vårt arbetsmarknadsprojekt där vi tillsammans med våra företagssponsorer och kommunens arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning arbetar för att minska arbetslösheten i vår kommun. Vi gör det i ett så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP. Vi kompetensförsörjer våra sponsorföretag genom att matcha långtidsarbetslösa personer med deras kompetensbehov.

” Ett jobb är så mycket mer än bara ETT JOBB. Här får jag utveckla mig själv, praktisera min svenska och samtidigt ge tillbaka till företaget & samhället ”

Citat från en person som fått arbete genom Work United.

När det kommer till komplexa samhällsutmaningar som utanförskap, integration och framförallt arbetslöshet så krävs det samarbete. Genom nära partnerskap mellan Eskilstuna United DFF (Hjärta United) och arbetsmarknads- & vuxenutbildningsförvaltningen samt Eskilstuna kommun så har United lyckats komplettera och stärka ingångar till den lokala arbetsmarknaden.

Jasmin hade länge varit arbetslös och tack vare Work United fick hon ett jobb hos vår partner Victoriahem. Hon började att arbeta som miljövärd och efter att ha visat framfötterna valde Victoriahem att internutbilda Jasmin och idag arbetar hon som fastighetsskötare på företaget.

”Jag är så glad över mitt jobb på Victoriahem. Samarbetet med Work United gick väldigt smidigt och snabbt och känslan att träffa någon som tror på en är ovärderlig. Jag har numera ett jobb där jag trivs som är otroligt viktigt för mig och som får min vardag att fungera. Även om jag inte hade mycket erfarenhet från början så är jag evigt tacksam att jag fick chansen att hitta mitt drömjobb. Tack Work United och Eskilstuna Kommun!”.

Jasmin fick en anställning via Work United som miljövärd hos VictoriaHem. Idag har hon vidareutbildats och arbetar som fastighetsskötare.

Work United bidrar till

  • Ökad anställningsbarhet tack vare kompetenstillförsel.
  • Ökade nätverk och direktkontakt med företag i Uniteds företagarnätverk.
  • Praktiskt stöd för att komma vidare till jobb och utbildning.
  • Ökad motivation och ökat självförtroende att våga ta steg mot en yrkesutbildning.
  • Förbättrad psykisk & social hälsa då Work United skapar ett större sammanhang.

Effekt för samhället i stort:

  • Fler personer till egen försörjning.
  • Fler företag får möjlighet att anställa personer och bidra till ökad integration.
  • Ökad delaktighet från företagsnätverket i det lokala samhället för att bidra till att motverka utanförskap.
Milica Kostić #1
Se hela truppen